Vision

Tilbedelse - at tilbede og ære Gud, som han fortjener.

Guds ord - at høre Guds ord for at lære ham bedre at kende.

Nådegaver - at tjene Gud med de nådegaver, han giver enhver troende.

Bøn - at bede for hinanden, samfundet og verden i øvrigt.

Discipelskab - at blive en helhjertet efterfølger af Jesus.

Fællesskab - at være et fællesskab med omsorgsfulde relationer.

Missionsbefalingen – at fortælle mennesker om Jesus og gøre dem til hans disciple.

Samfundet – at være med til at bygge samfundet op og engagere sig i det.