Samarbejde

Som kristne er vi en del af et større fællesskab, som omfatter alle kristne ud over hele jorden (og Guds folk til alle tider). Derfor lægger vi vægt på fællesskab og samarbejde med andre kirker i det omfang, det er praktisk muligt og formålstjenligt.

Vi har nære bånd til vores søstermenighed i København. Vores bibelskoleseminarer holder vi også i samarbejde med brødremenighederne i Glostrup og Skovlunde.

Derudover er vi med i Frikirkeligt Forum i Odense, som bl.a. har afholdt kurset Slip Bibelen Løs,og den anden uge i januar deltager vi i Evangelisk Alliances bedeuge.

Endelig deltager vi også i de forskellige fælleskirkelige arrangementer, som Det mellemkirkelige Råd under Fyns Stift indbyder til.