Organisation

Menigheden ledes af et ældsteråd (menighedsråd). Menighedsrådet er selvsupplerende, men i praksis kan ingen sidde i rådet uden at have bred tillid i menigheden. Menighedsrådet har en forstander, som også fungerer som daglig leder for menigheden.

To gange om året afholdes menighedsmøde (’generalforsamling’), som også fungerer som et ledelsesværktøj.

Vi har ikke registreret medlemskab, men er åbne for alle, som ønsker at følge Jesus Kristus. Vi fører dog en telefon/mail-liste over dem, som opfatter sig som en del af menigheden.

Menighedens økonomi baserer sig på frivillige gaver. Vi er godkendt som frikirke af staten, og derfor er visse gaver fradragsberettiget.

”Men enhver skal give, som han har hjerte til – ikke vrangvilligt eller under pres, for Gud elsker en glad giver”