Hvem er vi?

Kristent Fællesskab udsprang af en levende bibelundervisning i København i midten af 1950'erne. I Odense går vores historie tilbage til ca. 1960.

Vi lægger stadig stor vægt på en levende bibelforkyndelse, som også taler ind i vores tid og liv i dag.

Samtidig forsøger vi også at udleve Jesu bud om indbyrdes kærlighed. Derfor har vi navnet Kristent Fællesskab, og vi vil gerne være et åbent fællesskab præget af nærhed og engagement.

Vi er en frikirke, dvs. uafhængig af staten og selvforvaltende, men med samme trosbekendelse som folkekirken.