Bibelsyn

Vi har samme oldkirkelige trosbekendelser som folkekirken og alle kristne kirker ud over Jorden.

Vi tror, at Helligånden er givet alle troende, og at Helligåndens fylde i den kristne viser sig gennem Åndens frugter (f.eks. kærlighed, glæde, fred, godhed, osv.), ikke nødvendigvis ved specielle nådegaver eller oplevelser.

Vi tror, at hele Bibelen er Guds ord til os i dag, og at de forskellige forfattere blev inspireret af Helligånden, da de skrev. Derfor er Bibelen øverste myndighed for lære og tro. Den røde tråd i Bibelen er Jesus Kristus, som har opfyldt alle Guds løfter.

Vores ’kirkelige tradition’ står mest i gæld til reformationen og de senere evangeliske vækkelser. Vi lægger derfor vægt på et personligt forhold til Gud gennem en overgivelse til Jesus Kristus som frelser og herre.