Seminarer

Kristent Fællesskab har i mange år drevet forlaget Perspektiv, herunder en bibelskole, hvor ca. 2/3 af Bibelens bøger er gennemgået. dels mundtligt og dels skriftligt. Materialerne findes på mp3/cd, og det er muligt at bestille nogle af bibelskolematerialerne fra forlagets hjemmeside, hvor man også gratis kan downloade Louis Nielsens kommentar til Romerbrevet.

Derudover afholdes der seminarer, som sætter fokus på temaer, der går på tværs af de bibelske bøger.

Mens båndbibelskolen nu er afsluttet, fortsætter seminarerne, som afholdes en lørdag hvert halve år i hhv. Odense og København.

Temaer ved de senere seminarer har fx været som "Bibeltroskab"  "Homoseksualitet", "Helvede", og fremover behandles aktuelle emner som "Flere veje til Gud?".

På seminarerne er der både oplæg, gruppe- og plenumsamtaler, så emnerne kan blive bearbejdet i dybden.