Spejdere

MS-spejderne her i Odense har i år 70-årsjubilæum!

Vi har videreført MS-spejderne i Odense, "Pionererne".

Vi mødes onsdage i lige uger kl. 17.30. Bævere og ulve er fra 6-11 år. Der er plads til mange flere, så hvis du er frisk på udendørsliv og måske trænger til at komme væk fra skærmen, så mød bare op en lige onsdag og se, om det er noget for dig J. Programmet er selvfølgelig tilpasset alderen. Men uanset alder er det et vigtigt princip, at der er plads til alle; at vi tager hensyn til hinanden.

Hvis du vil høre nærmere, kan du kontakte Tove Kjærsgaard, 27 34 59 54.

Spejderarbejdet er bygget op over spejderloven:

En spejder:
lytter til Guds ord
er hjælpsom
respekterer andre
værner om naturen
er til at stole på
tager medansvar
finder sin egen mening

Det giver sig udtryk på mange måder. Børnene skal klare forskellige ting i fællesskab og derved blive bedre til at bruge deres fantasi og hjælpe hinanden. Den, der ikke er god til at tænde et bål, er måske god til at finde vej eller binde knuder. På den måde bliver spejderarbejdet rummeligt for alle typer børn og øver dem i respekt for andre.

Lidt historie nedenfor:


MS-spejdere i en menneskealder – eller tre…

I begyndelsen af 1940’erne flyttede Valborg og Frede Nielsen fra Silkeborg til Godthåbsgadekvarteret. Frede var et foretagsomt friluftsmenneske og tidligere spejder, og d. 9/9-47 – altså for 70 år siden! - gav han sig ene mand i kast med et spejderarbejde her i kvarteret. Så der er selvfølgelig mange af kvarterets børn, som har været med.

Gruppen blev kaldt "Pionererne", og lige fra begyndelsen var der et omfattende program med både sommerlejre sammen med spejdere fra hele landet og mange udflugter ud i naturen.

Det begyndte ganske ydmygt med 4 drenge i et lille loftsrum i ejendommen Lahnsgade 17, men kom hurtigt op på 50 spejdere. I tidens løb har gruppen flyttet rundt i forskellige lokaler i området. De sidste mange år har spejderne holdt til i Rosenlunden 17, hvor kontoret for det landsdækkende MS-spejder­ar­bej­de også ligger.