Mission

Vi ønsker at dele det glade budskab om Jesus med hele verden. Derfor søger vi at være en missionsbevidst menighed. Ved Gudstjenesterne har vi et fast punkt med "forbøn for missionærerne".

Vi har også fokus på mission på vores bedemøder og gennem omtale af missionsarbejde i kirkens menighedsblad.

Flere af menighedens medlemmer har været og er aktive i missionsarbejde, særligt gennem Operation Mission (OM).

Menigheden har et fast missionsbudget, hvor vi bl.a. støtter Operation Mission og en dansk missionær, udstationeret i Panama.


Sara og Edel, Panamá

Operation Mission

 

Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer...«